1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Europinta Oy
Y-tunnus: 0877955-7
Osoite: Kaiterantie 5 A 4
Postinumero: 93600
Postitoimipaikka: Kuusamo
Puhelinnumero: 0400-780 689
Sähköpostiosoite: info@europinta.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Europinta Oy
Nimi: Eija Hukkanen
Osoite: Kaiterantie 5 A 4
Postinumero: 93600 Postitoimipaikka: Kuusamo
Puhelinnumero: 040-678 8919
Sähköposti: eija.hukkanen@europinta.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan, toimittajan tai työntekijän tunnistautumiseen. Asiakkaiden tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon. Toimittajien laskutustietohin sekä työntekijöiden työsopimuksiin.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan, toimittajan tai työntekijän tietoja kerätään ja käsitellään heidän suostumuksellaan sekä asiakkaan, toimittajan tai työntekijän kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen tai henkilön nimi, y- tai henkilötunnus, osoite, veronumero, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan, toimittajan tai työntekijän kanssa tehtävän sopimuksen mukaan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Asiakkaalta,toimittajalta tai työntekijältä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Emme luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Vaikka huolehdimme järjestelmiemme suojaamisesta, emme kuitenkaan voi taata, että internet-sivusto, tietokonejärjestelmä tai tietojen siirto internetin välityksellä on täysin turvallinen.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi olla mm. yhteistyön tai työsopimuksen edellytys.